Regulamin sklepu internetowego AptekaKamagra.plNiniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego AptekaKamagra.pl, przekazuje informacje o prawach Konsumenta oraz informuje o działaniach podejmowanych przez Sprzedawcę w celu należytego świadczenia usługi.

§ 1 Definicje

Pod pojęciami używanymi w Regulaminie należy rozumieć:

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawca – podmiot dokonujący dostawy zamówionego towaru, firma kurierska lub poczta.

Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kupujący – każda osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym.

Regulamin – niniejszy Regulamin spełniający wymogi regulaminu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep – sklep internetowy AptekaKamagra.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.aptekakamagra.pl

Sprzedający – przedsiębiorstwo AptekaKamagra.pl

Towar – przedmiot zamówiony przez Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego AptekaKamagra.pl

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Korzystając ze sklepu internetowego AptekaKamagra.pl Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

2. Wszelkie prawa do sklepu internetowego AptekaKamagra.pl, w tym prawa majątkowe autorskie, prawa własności intelektualnej, prawo do domeny, logotypów i formularzy należą do Sprzedającego. Korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za zgodą Sprzedającego, po podpisaniu pisemnej zgody.

3. Sprzedający dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników wszystkich dostępnych przeglądarek internetowych. Aby złożyć zamówienie, konieczne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, a także przeglądarką internetową.

4. Znajdujące się w Sklepie opisy towarów służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed użyciem środków farmaceutycznych należy zapoznać się z ulotką – zostały w niej określone przeciwwskazania, działania niepożądane i dawkowanie. Sklep AptekaKamagra.pl zaleca skonsultowanie się z lekarzem przed przyjęciem dostępnych w sklepie leków. Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża życiu lub zdrowiu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie zamówionego leku i skutki uboczne.

5. Asortyment oraz ceny towarów mogą różnić się od tych dostępnych w aptekach stacjonarnych.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu

1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail, a także czynnego numeru telefonu, niezbędnego do realizacji przesyłki kurierskiej.

2. Ceny podane w Sklepie są cenami całkowitymi za towar, zawierają podatek VAT.

3. Zamówienia realizowane są wyłącznie na rzecz Konsumentów. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną towaru.

4. Aby dokonać zakupu, należy wybrać ilość produktu i kliknąć przycisk „Zamów”. Następnie podać dane adresowe niezbędne do zrealizowania wysyłki, numer telefonu i adres e-mail.

5. W momencie składania zamówienia Kupujący zostaje poinformowany o kosztach przesyłki.

§ 4 Dostawa i płatność

1. Przesyłki realizowane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. W celu realizacji dostawy towaru Kupujący musi podać swoje dane adresowe.

3. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. W momencie kliknięcia przycisku „Zrealizuj zamówienie” Kupujący akceptuje zawartość zamówienia i potwierdza znajomość Regulaminu.

4. Najpóźniej w momencie dostarczenia towaru Sprzedający przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy.

5. Płatność realizowana jest wyłącznie za pobraniem – płatne gotówką przy odbiorze paczki od kuriera.

6. Ze względu na specyfikę sprzedawanego towaru, środki ze Sklepu pakowane są w kartoniki po paskach wybielających. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie Kupującemu dyskrecji.

§ 5 Realizacja zamówienia

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar bez wad, w fabrycznych opakowaniach.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1-go do 10-stu dni roboczych.

3. Sprzedający realizuje zamówienia do Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Kupujący ma na to 14 dni od otrzymania towaru.

2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Pismo takie wysyła pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres podany w § 9 Regulaminu.

3. Sprzedający kontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia adresu do odesłania towaru.

4. Pieniądze zwracane są przelewem na numer konta wskazany przez Kupującego, po otrzymaniu przez Sprzedającego zwracanego towaru.

5. Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie poniesione przez niego koszty, w tym koszty przesyłki niezwłocznie - nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.

§ 7 Reklamacje

1. Podstawą do reklamowania towaru przez Kupującego jest występowanie wady towaru. Reklamacja udzielana jest na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Kupujący korzystając z rękojmi może:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

 • Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (przy wadzie istotnej)

 • Żądać wymiany towaru na wolny od wad

 • Żądać usunięcia wady

3. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy określone w § 9 Regulaminu.

4. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie dostarczenie reklamowanego towaru, Kupujący musi dostarczyć go do sprzedawcy.

5. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od złożenia jej przez Kupującego.

§ 8 Ochrona danych

1. Administratorem danych osobowych w Sklepie jest Sprzedający.

2. Dane przekazywane przez Kupujących są gromadzone i przetwarzane zgodnie z zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

4. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych w Sklepie znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 9 Kontakt ze Sprzedającym

Kupujący i użytkownicy sklepu mogą kontaktować się ze Sprzedającym następującą drogą:

Telefonicznie: 507 214 149

E-mailowo: [email protected]

Listownie:

8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ

§ 10 Zastrzeżenia i postanowienia końcowe

1. Dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

2. Każde składane zamówienie jest odrębną umową sprzedaży. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza praw Kupującego wynikających z przepisów prawa.

4. Wszelkie ewentualne spory z Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Zobacz leki na potencje

Kupując u nas masz gwarancję...
Dostawa Wysyłka

Zamawiając w naszym sklepie klienci mogą liczyć na ekspresową realizację zamówień. Po złożonym zamówieniu czas oczekiwania na przesyłkę wynosi maksymalnie 48h.

Dostawa Dyskrecja

Wiemy jak ważna dla naszych klientów jest dyskrecja, dlatego nasze preparaty pakujemy w dyskretne koperty bąbelkowe które nie są w żaden sposób oznakowane.

Dostawa Oryginalne produkty

Zdrowie jest najważniejsze, dlatego wszystkie nasze produkty importujemy bezpośrednio od producentów. Zapewniamy 100% zadowolenia lub zwrot poniesionych kosztów.